*ಅಸ್ತಿತ್ವ (ರಿ.) ಮಂಗಳೂರು*
ಸಾದರಪಡಿಸುವ
*ಪಾದುವ ರಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ*
*ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ*
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ...

*"ಬಹುಭಾಷಾ ರಂಗಹಬ್ಬ-3"*

ಸ್ಥಳ: *ಪಾದುವ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಬ್, ಪಾದುವಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು*
ಸಮಯ: *ಪ್ರತೀ ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಘಂಟೆಗೆ*

*ಎಲ್ಲಾ ನಾಟಕಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ*

*"ಇವತ್ತಿನ ನಾಟಕ"* *(ಶನಿವಾರ)*

ನಾಟಕ: *ಬಿದ್ದೂರಿನ ಬಿಗ್ ಬಿನ್*
ಭಾಷೆ: *ಕನ್ನಡ*
ತಂಡ: *ರಂಗಪಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು*
ರಚನೆ: *ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ*
ರಂಗರೂಪ, ನಿರ್ದೇಶನ: *ರಾಜ್ ಗುರು*

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.paduadegreecollege.org . Powered by eCreators

Contact Us

PADUA COLLEGE OF COMMERCE AND MANAGEMENT
Nanthur, Mangaluru-575004

PH: FAX: 2217711

Email: [email protected]
           [email protected]